W USA zatwierdzono modyfikację genetyczną świń do produkcji żywności
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Jakie żywienie – taki rozród
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Kłopoty niemieckich producentów jaj
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW
Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć
Więcej…
Nowa ustawa o hodowli zwierząt
Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich
Więcej…
Odmiany kiszonkowe kukurydzy
Podstawowym czynnikiem determinującym zdrowie przeżuwaczy i zapewnienie optymalnych warunków produkcyjnych w ich hodowli jest stosowanie wysokiej jakości pasz. Priorytetem jest
Więcej…
Pożyczka na spłatę zadłużenia
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Gdzie zbadać opryskiwacz polowy?
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na
Więcej…
Jakie wsparcie dla rolników stosujących pasze non-GMO
W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o przyznanie dopłat dla
Więcej…
Braki jaj w Korei Południowej szansą dla Europy?
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
KE zaprasza na spotkanie informacyjne ws. propozycji programów promocyjnych i informacyjnych
W dniach 28-29 stycznia br. Komisja Europejska zaprasza beneficjentów zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych, realizowanych w ramach mechanizmu
Więcej…
Jakość handlowa ziół i przypraw
W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziół i przypraw (w tym jedno-
Więcej…