Rolnik Polski

Poniedziałek
24-4-2017

17 tydzień
Czas letni
Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >Kontakt
RolnikPolski.pl
home
2017-04-21

Ogólnopolska kampania „Dobre bo naturalne"

więcej >

2017-04-21

Ogólnopolska kampania „Dobre bo naturalne"

Jest on niezaprzeczalnie powodem do dumy - tak o godle promocyjnym „Doceń polskie” mówi Kamila Zubrycka-Sobolewska, właścicielka firmy Olejowy Raj. - Firmom z branży spożywczej gorąco polecamy zgłoszenie się do tej polskiej inicjatywy - zachęca Bogumił Klimiuk, reprezentujący markę MATECZNIK - Tradycja z Natury.  więcej >

2017-04-21

Jak naprawdę wygląda hodowla zwierząt futerkowych?

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt pracuje nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt w której przewidziany jest zapis całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych


więcej >

2017-04-21

Rozwijanie OZE jest w interesie Polski

więcej >

2017-04-21

Wkrótce cała Polska posmakuje jakości QAFP

Unia Producentów i Przedsiębiorców Przemysłu Mięsnego rozpoczyna kampanię edukacyjno – promocyjną finansowaną z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego pt. „Polska Smakuje Jakością”Jej przedmiotem jest kulinarne mięso i wędliny wieprzowe wytworzone w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. Działania oparte są na organizacji i realizacji road show po Polsce food trucka pod auspicjami QAFP. Menu polskiego street foodu w wersji QAFP stworzył Jerzy Sobieniak.


więcej >

2017-04-21

Ruszyła wiosenna sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla rolników

15 kwietnia PZU rozpoczęło wiosenną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Oferta jest bardzo atrakcyjna dla producentów rolnych. Budżet państwa dopłaci 65 proc. do składki  za ubezpieczenie  wszystkich podstawowych upraw polowych. 


więcej >

2017-04-21

Aromaty spożywcze - co powinniśmy o nich wiedzieć?

Niemal każdy produkt spożywczy oraz napój ma w swoim składzie aromaty spożywcze. W przetwórstwie przemysłowym stosuje się je z prostego powodu: wpływają na smak i aromat gotowego produktu, zwiększając tym samym jego atrakcyjność. Jednak czy wiemy, czym tak naprawdę są i na jakich zasadach można je stosować?


więcej >

2017-04-21

Polska będzie mogła eksportować wieprzowinę do Malezji

W dniu 30 marca 2017 r. malezyjskie władze weterynaryjne poinformowały o zaakceptowaniu proponowanego przez stronę polską wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa wieprzowego. Uzgodnienie wzoru świadectwa zakończyło trwające 5 lat negocjacje dotyczące otwierania rynku malezyjskiego na mięso z Polski. Prowadzenie wysyłek będzie możliwe z 9 zakładów, które uzyskały uprawnienia eksportowe.


więcej >

2017-04-21

USA walczą o 40 procent indyjskiego rynku drobiowego

Trwa wojna prawno-dyplomatyczna między Indiami a Stanami Zjednoczonymi. USA zablokowały wniosek Indii o zwołanie panelu, który miałby ocenić zgodność zmian w prawie indyjskim z normami WTO. Stawką sporu między oboma krajami jest rynek nóg oraz łap drobiowych w Indiach.


więcej >

2017-04-21

Konieczne pilne wprowadzenie w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie.


więcej >

2017-04-21

Resort rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych

W związku z uwagami samorządu rolniczego przekazanymi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowało za aktywny udział krajowej Rady Izb Rolniczych w procesie legislacyjnym powyższego projektu rozporządzenia oraz przedstawiło wyjaśnienia, że... więcej >

2017-04-21

Szansa na dopłaty do wapnowania gleb

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podejmując starania o uzyskanie dopłat do wapnowania gleb występował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Środowiska o ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb.


więcej >

2017-04-21

Komunikat o obowiązku przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej

Agencja Rynku Rolnego (ARR) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:

więcej >

2017-04-21

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli: minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, radca generalny Zofia Krzyżanowska oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska.


więcej >

2017-04-21

Ubezpieczenie upraw rolnych

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od skutków przymrozków wiosennych wyjaśniamy, że ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn.zm.).


więcej >

2017-04-21

Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz. U. poz. 251).


więcej >

   Następna >>  
Ostatnio dodane ogłoszenia
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamuj się u nas

 
Ochrona warzyw przed chwastami ... Z „Modernizacją... ... Raporty tygodniowe o sytuacji ...

Czysty start warzyw i ich rozwój bez konkurencji chwastów zapewnia uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Ochrona powinna za ...

Na czerwiec 2017 roku planowany jest kolejny ważny nabór wniosków z PROW 2014-2020. Będzie to „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach operacji ...

...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność