Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

październik 2021 – czerwiec 2022;  tryb ONLINE

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) prowadzi obecnie nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pt. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.  

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą w trybie online, od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Dokumenty kandydatów przyjmowane są do 10 września 2021 r.

Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

Serdecznie zapraszam  

prof. dr hab. Marian Podstawka
Dyrektor IERiGŻ-PIB,  Kierownik studiów podyplomowych

Osoby do kontaktu:
Dr Marek Zieliński /22/505 44 55; zielinski@ierigz.waw.pl
Dr Wioletta Wrzaszcz /22/505 47 81; wrzaszcz@ierigz.waw.pl

Źródło:ARiMR