Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

W dn. 2-3 września Pani Katarzyna Piskorz – Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii wraz z grupą ekspertów Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, wzięła udział w konferencji pt. „Jakość i bezpieczeństwo alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt”. Konferencja odbyła się w Lublinie, a zorganizowana była w ramach projektu NCBR GOSPOSTRATEG „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”. Tematyka konferencji zbiegła się w czasie z wchodzącymi w życie w dniu 7.09.2021r. (rozp. 2021/1372) zmianami w zakazach żywieniowych zwierząt. Zgodnie z rozp. 2021/1372, dopuszczone będzie po spełnieniu określonych warunków karmienie  trzody chlewnej przetworzonym białkiem pochodzenia zwierzęcego (PAP) z drobiu oraz PAP-em z drobiu, trzody chlewnej – skarmianie krzyżowe. W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących możliwości jak najszerszego wykorzystania krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt.

Źródło:GIW