Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

30 września 2021 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o finansowanie lub dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt. Nabór skierowany jest do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich – bydła, owiec, kóz, świń lub koni i  dotyczy wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w kancelarii ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33. Można je również złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem poczty o dacie złożenia dokumentów decyduje data stempla pocztowego, a tych składanych elektronicznie – data wskazana na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (UPO).

Więcej informacji i dokumenty do pobrania – otwórz

Źródło:ARiMR