Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło sprzedaż oferty ubezpieczeń upraw rolnych objętych dotacjami ze środków budżetu państwa. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty max do 65% wymiaru składki. W tym roku towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują większą pulą środków niż dotychczas. Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych PTUW odbywa się poprzez sieć placówek Poczty Polskiej.

Dedykowane ubezpieczenia rolne „Bezpieczne Uprawy” i „Bezpieczne Zwierzęta” są dostępne w szerokiej sieci placówek Poczty Polskiej. Rolnicy w prosty sposób, szybko i blisko domu mogą zadbać o to, aby zapewnić ochronę swoich upraw i zwierząt gospodarskich, także przed skutkami zimy.

W 2021 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty. Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Na jesienną kampanię ubezpieczeń upraw zostały przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł. i łączna pula wynosi obecnie 900 mln zł. W 2022 roku dopłaty wynosić będą 1,42 mld zł.

Produkt ubezpieczeniowy PTUW „Bezpieczne Uprawy” zapewnia producentom rolnym ochronę na wypadek zdarzeń losowych, powstających w następstwie ryzyk takich jak: grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, powódź, suszę, pożar (ubezpieczenie niedotowane). Zakres ubezpieczenia przygotowano w trzech wariantach do wyboru: Pakiecie Zima Podstawowym, Pakiecie Zima oraz Pakiecie Klimat Zima.

W bieżącym sezonie w ramach oferty PTUW „Bezpieczne Uprawy” można ubezpieczyć:

 • zboża ozime:
  • pszenicę ozimą,
  • jęczmień ozimy,
  • pszenżyto ozime,
  • żyto,
 • rzepak i rzepik,
 • wykę ozimą,
 • mieszanki zbożowe,

 oraz za zgodą centrali towarzystwa:

 • nasadzenia drzew i krzewów owocowych,
 • mieszanki zbożowo-strączkowe,
 • groch ozimy.

Istnieje możliwość uzupełnienia ww. wariantów o dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie upraw od pożaru (dotyczy upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku oraz roślin strączkowych).

W ramach ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zwierzęta gospodarskie takie jak: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie.

Ubezpieczenie, w zależności od wyboru wariantu, zapewnia ochronę od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń, pożar (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu), porażenie prądem (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Od 2017 r. polisy dotowanych ubezpieczeń rolnych są uzupełnieniem kompleksowej oferty dla rolników w sieci placówek pocztowych. Na jesieni 2020 roku najwyższą sprzedaż produktów odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i mazowieckie.

Źródło:infoWire.pl