Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Innowacje dla rolnictwa

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wziął dziś udział w konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”. Była to kolejna z cyklu tego typu konferencji, tym razem jej celem była prezentacja projektów, wybranych do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”, w których w roli lidera lub członka konsorcjum uczestniczą instytucje resortu rolnictwa.

– Wieś i rolnictwo często przedstawiane są jako obszar problemowy, trudnych spraw, czy też roszczeniowych postaw, a tymczasem wsparcie tych obszarów leży w interesie całego społeczeństwa – podkreślił minister Ardanowski.

– Chcę wprowadzić zmiany w sposobie zadaniowania prac naukowych, w taki sposób, aby odpowiadały one tempu zmian zachodzących we współczesnym świecie – powiedział szef resortu rolnictwa i dodał, że chce, aby zmiany te umożliwiały pełne wykorzystanie całego potencjału polskiego rolnictwa.

– Musi wzrosnąć tempo wdrażania efektów badań naukowych do praktyki. Brak jest odpowiednich mechanizmów, ale też i właściwego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytutami i instytucjami – zaznaczył minister dodając jednocześnie, że – zbyt niski jest poziom współpracy jednostek naukowych.

– Ideą programu Morawieckiego, ideą Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest to, aby wytwarzać takie produkty, w których możemy uzyskiwać przewagi i które mogą poszukiwane na świecie – podkreślił szef resortu.

– Jak wykorzystać liczący się sektor naukowy, który posiadamy? Jak spożytkować nowe technologie? Jak przyspieszyć wdrożenia? Jak produkować żywność chętnie kupowaną przez innych, a nie tylko jakąkolwiek? – to pytania na które musimy szukać odpowiedzi wspólnie z naukowcami i producentami – mówił minister..

Podczas konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, otoczenia gospodarczego i administracji, zaprezentowanych zostało osiem projektów Programu GOSPOSTRATEG, realizowanych z udziałem instytucji resortu rolnictwa.

– Program GOSPOSTRATEG, wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jest ukierunkowany na wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego głównym założeniem jest wykorzystanie rezultatów badań na rzecz kształtowania krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Nasze projekty, finansowane ze środków tego Programu,  są dużym wsparciem w realizacji założeń Strategii i wpisują się bezpośrednio priorytety Planu dla Wsi – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

– Szerokie rozpowszechnienie informacji o celach, zakresie i zakładanych efektach już na początkowym etapie realizacji projektów jest z punktu widzenia MRiRW szczególnie istotne, bowiem przyszłe, innowacyjne rozwiązania, wypracowane w ramach Programu GOSPOSTRATEG, będą wpływać na kształtowanie polityki wobec szeregu problemów strategicznych i priorytetów zdiagnozowanych w SOR i wdrażanych w ramach Planu dla Wsi – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki.

Podkreślił przy tym, że wiedza na temat projektów pozwoli zainteresowanym podmiotom i osobom na podjęcie współpracy z wykonawcami oraz na odpowiednio wczesne przygotowanie się do wykorzystania nowych instrumentów i możliwości.

Przedstawione projekty B+R, dotyczą różnych obszarów społeczno-gospodarczych: ubezpieczeń rolniczych, alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszeń w kontroli fitosanitarnej, nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstw opiekuńczych, systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności (prezentacje w załączeniu).

 

Źródło:MRiRW 

powrót
     
 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność