Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

W sprawie zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie ustawiania zapór przeciwśnieżnych

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR >>> na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych, Ministerstwo Infrastruktury przy piśmie z dnia 20 stycznia 2019 r. informuje, co następuje: 

 

"Na drogach krajowych zasłony przeciwśnieżne lokalizowane są w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi w zależności od warunków ukształtowania terenu oraz w oparciu o doświadczenia i obserwacje w zakresie zawiewania korpusu drogowego padającym i nawiewającym śniegiem

Zasady i terminy biernej osłony dróg w zakresie ustawienia i demontażu zasłon przeciwśnieżnych uregulowane zostały w zarządzeniu nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”. Zgodnie z ww. zarządzeniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała ramowy harmonogram prac przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg, sporządzany na podstawie charakterystyki stref sezonu zimowego.

Zgodnie z powyższym harmonogramem termin zakończenia prac związanych z ustawieniem zasłon przeciwśnieżnych dla dróg krajowych został określony na dzień 30 listopada. Termin ten związany jest z zakończeniem zbioru plonów z pól uprawnych, wykonaniem orki i ewentualnie uprawy ozimej. Termin demontażu zasłon, zgodnie z postanowieniem pkt 4.1 ww. zarządzenia, odbywa się .po zakończeniu sezonu zimowego, praktycznie w marcu i kwietniu. Określenie tego terminu następuje indywidualnie dla danego obszaru z uwagi na zróżnicowane warunki atmosferyczne, występujące w różnych regionach kraju.

Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że stara się wykonywać prace związane z koniecznością montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych przy jak najmniejszych utrudnieniach w pracach polowych i uszkodzeniach wykonanych zasiewów.

Należy podkreślić, że Minister Infrastruktury jest organem sprawującym nadzór jedynie nad Generalnym

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad czyli zarządcą dróg krajowych i nie ma możliwości kontroli pozostałych zarządców dróg publicznych czyli organów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż określenie jednego ustawowego terminu usunięcia zasłon przeciwśnieżnych z pól byłoby trudne do zrealizowania, gdyż różne warunki pogodowe mogą panować w różnych regionach kraju. Sztywne określenie tego terminu mogłoby spowodować nieracjonalność lub nawet niemożność wykonania przedmiotowego przepisu. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której zarządca drogi publicznej zmuszony byłby, przez obowiązujące przepisy, do usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, gdy przy drodze wciąż zalegał by śnieg.

Reasumując, w ocenie resortu infrastruktury unormowania dotyczące ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych są kompleksowe i zapewniają przeprowadzenie czynności w sposób sprawny z poszanowaniem praw posiadaczy nieruchomości.

Wychodząc jednakże naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy nieruchomości - gruntów przyległych do pasa drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w nowo opracowywanych dokumentach wzorcowych na utrzymanie dróg uwzględniła postulaty przedstawione w wystąpieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych i określiła termin demontażu zasłon „do 15 kwietnia lub wcześniej na polecenie zamawiającego”.

 

Źródło:KRIR 

powrót
     
 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność