Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Nowoczesne technologie OZE w polskich gminach wiejskich to przyszłość polskiej energetyki. Prędzej czy później surowce naturalne skończą się i wtedy może się okazać, że Polska pozostanie krajem z dużym niedoborem energii zarówno dla potrzeb mieszkańców jak i przemysłu. To czarny scenariusz - by nie doszedł do skutku musimy już dzisiaj inwestować w energie odnawialne w tym w energię pochodzącą z wiatru.

W wielu regionach naszego kraju władze lokalne oraz przedsiębiorcy działający w branży OZE zainwestowali potężne środki w rozwój i w wykorzystanie energii wiatru. Doskonałym przykładem takiego pozytywnego nastawienia zarówno biznesu oraz społeczności lokalnej do energetyki wiatrowej jest wiejska gmina Parzęczew w woj. łódzkim, w której dzięki staraniom gminy udało się doprowadzić do zatwierdzenia projektu budowy tzw. Parku Wiatrowego przez RDOŚ w Łodzi.

Właściciele ziemi na wsiach są przychylni wiatrakom

Przez całe lata gmina starała się doprowadzić projekt tzw. parku wiatrowego do stadium realizacji. Niekończące się spory z urzędnikami, ekologami oraz mieszkańcami gminy sceptycznymi, co do budowy elektrowni wiatrowych w naszej gminie spowodowały gigantyczne opóźnienia w realizacji projektu.
Prace nad projektem trwały od ponad 10 lat. Szczęśliwie prace nad parkiem wiatrowym weszły w ostatni etap czyli budowę 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3MW każda. Firma budująca wiatraki planuje zakończenie prac w terenie na jesień 2016 roku. Będzie to wkład całej gminy w wykorzystanie czystej energii oraz, co równie istotne uniezależnienie się od dostaw węgla kamiennego, którego wykorzystanie już dzisiaj pociąga za sobą wysokie koszty. 
Wiatraki powstaną na gruntach rolników indywidualnych gospodarujących w gminie Parzęczew. Nie było problemów z przekonaniem rolników o zaletach wykorzystania wiatru do celów energetycznych. Rolnicy nie mieli także specjalnych obaw co do tak głośnego złego wpływu wibracji lub szumu powodowanego przez wirniki wiatraków. Po pierwsze zostali przekonani o braku dowodów na szkodliwość działania wiatraków na zdrowie ludzie, a po drugie wiatraki będą pracowały dość daleko od zabudowań gospodarskich.
Wkrótce gmina Parzęczew stanie się niekwestionowanym liderem w wykorzystywaniu OZE wśród wszystkich gmin woj. łódzkiego
Wykorzystanie źródeł OZE to wielka szansa dla wsi. Jest to energia, której nie trzeba specjalnie wytwarzać tak jak w przypadku kopalin, czyli ponosić dodatkowych wysokich kosztów, a tylko ją odpowiednio zorganizować, dzięki już istniejącym możliwościom. Przy odpowiednio wysokich nakładach finansowych w termomodernizację i skutecznym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, zużycie energii tradycyjnej będzie coraz mniejsze zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym poprawi się czystość powietrza, którym oddychamy.

Siła wiatru to duża szansa dla rolników

Jeszcze kilkanaście lat temu na polskiej wsi tylko pasjonaci wiedzieli o farmach wiatrowych w USA czy Danii. Później zaczęły one powstawać u naszych zachodnich sąsiadów. Pomimo faktu, iż w Polsce już kilka tysięcy właścicieli zdecydowało się na przeznaczenie swojej ziemi na wsi z przeznaczeniem na rozwój energetyki wiatrowej to nasz kraj ma wciąż jeszcze wiele do zrobienia w tym temacie.
Rolnicy, którzy zdecydowali się na oddanie ziemi pod budowę elektrowni wiatrowych twierdzą, że to najlepsze rozwiązanie. Słaba jakość i dochodowość takich gleb jest bodźcem do tego typu rozwiązań. Rolnicy chcąc poprawić sobie byt, składają wnioski stwierdzające, że są zainteresowani postawieniem takich siłowni wiatrowych na swoim gruncie. 

Wielu mieszkańców wsi twierdzi, że rocznie mogliby zarobić na dzierżawie gruntu pod elektrownie wiatrowe nawet ok. 30 tysięcy złotych. Dzieje się tak w gminach o charakterze typowo rolniczym. W gminach takich trudno znaleźć przeważnie zakład, który mógłby zatrudniać mieszkańców i co nie mniej ważne, przynosić dochody budżetowi gminy. W takiej sytuacji finansowej gmin szansą jest pomysł wybudowania farm wiatrowych. W różnych regionach Polski takie farmy często mają łącznie moc około 200 MW, a to już nawet dla bilansu energetycznego kraju ma znaczenie. 
Dla miejscowej ludności ważne są również inwestycje, które pociągają za sobą plany budowy elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy terenów, na których powstaną farmy wiatrowe mają nadzieję, że podczas realizacji tych przedsięwzięć dokonane zostaną wzmocnienia lokalnych dróg niezbędne do przewiezienia ciężkich elementów z jakich składa się wiatrak. To jedna z zalet inwestycji płynących dla lokalnych społeczności.
Kilka województw ma bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej w tym województwa: Lubuskie, które jest jednym z najbardziej wietrznych regionów w Polsce. Silne wiatry wieją też na Pomorzu i w okolicy Suwałk. Inwestycje realizowane w tych regionach na pewno szybko się zwrócą. Na przykład Lubuskie ma dużą zaletę. Ma dużo lepiej rozwiniętą infrastrukturę, niż lokalizacje na Pomorzu, czy Mazurach.
Zgodnie z projektem lokalnym planu energetycznego w województwie lubuskim można wybudować co najmniej 33 farmy, które mogłyby dostarczyć łącznie 1,5 tys. MW. To ważne, bo Lubuskie ma bardzo duży deficyt mocy. Obecnie województwo zużywa 700MW, przy czym samo produkuje zaledwie 450MW.

Bezpieczeństwo dla zdrowia kluczowe

Wiele osób, nawet tych którzy zdecydowali się na postawienie wiatraków wciąż jednak ma wątpliwości co do tego, czy olbrzymie, ponad stumetrowej wysokości budowle są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Panuje powszechna opinia, że wiatraki są głośne, szkodzą zdrowiu ludzi i są uśmiercają duże ilości ptaków. 
Jednak to głównie stereotypy, z którymi trzeba walczyć i uświadamiać ludzi, że tak nie jest. Przeprowadzone na Uniwersytecie Gdańskim badania wskazują, że zaledwie 0,0005% ptaków ginie przez uderzenie w wiatrak. Osoby inwestujące w mikroinstalacje lub przekazujący swoją ziemię pod budowę wiatraków poszukują pewnych informacji na temat hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator oraz szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek" łopat. Najważniejsze są informacje dotyczące natężenia emitowanego przez wiatrak dźwięku oraz wpływu sposobu rozmieszczenia turbin w stosunku do zabudowań czyli zachowania odpowiedniej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Stale brakuje dokładniejszej wiedzy w jaki sposób ustala się odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań i jakie są konkretne wymogi akustyczne, która pozwalają na właściwe umiejscowienie w terenie elektrowni. 
Jedna z najbardziej znanych uczelni świata  Massachusetts Institute of Technology (MIT) poinformowała o wynikach raportu na temat wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie mieszkających w ich pobliżu ludzi. 


W badaniu MIT postawiono trzy pytania związane z oddziaływaniem elektrowni wiatrowych na zdrowie:
1) czy są wystarczające dowody na to, czy turbiny wiatrowe wpływają negatywnie na ludzkie zdrowie, a jeśli tak, jakie są czynniki wpływające na negatywne oddziaływanie wiatraków i jak można je wyeliminować?
2) czy mieszkanie w pobliżu elektrowni wiatrowych może powodować stres i zaburzenia snu? 
3) czy są dowody na to, że praca turbin może być źródłem infradźwięków i czy mogą one wpływać negatywnie na zdrowie ludzi - niezależnie od innych występujących w otoczeniu czynników?
W badaniu tym przeanalizowano ponad 160 lokalizacji farm wiatrowych. 
Jak informują autorzy raportu, o ile dźwięki niskiej częstotliwości są emitowane przez pracujące elektrownie wiatrowe, poziomy tych dźwięków są z reguły poniżej poziomów słyszalności mieszkańców domostw znajdujących się w pobliżu farm wiatrowych. 
MIT wnioskuje też, że w zbadanych przypadkach nie ma bezpośredniego związku pomiędzy pracą turbin a chorobami i zaburzeniami występującymi wśród osób mieszkających w ich pobliżu, w tym na notowane u nich rozdrażnienie (ang. annoyance). 
Przy tej okazji, warto też wspomnieć o innej publikacji (Acoustic Ecology -Acousticecology.org), która również udowadnia, że wpływ infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości od elektrowni wiatrowych jest praktycznie żaden, ponieważ ich poziom jest porównywalny do naturalnego poziomu tła akustycznego.

Potrzebna wiedza o nowoczesnej technologii i o możliwości korzystnej sprzedaży energii do sieci

Brakuje również wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań, które czynią elektrownie wiatrowe efektywnymi jeśli chodzi o produkcję prądu. 
Dla wielu planujących inwestycje w urządzenia wytwarzające prąd z energii wiatru bardzo ważne są parametry oraz trwałość elementów z jakich zbudowane będą urządzenia, w które przyszli producenci mają zamiar zainwestować oraz możliwość korzystnej odsprzedaży wyprodukowanej energii odnawialnej elektrowniom. Dla przyszłych prosumentów bardzo istotnym czynnikiem decydującym o gotowości do inwestycji w mikroelektrownie wiatrowe, zarówno te o mocy do 3kW jak i tych o mocy od 3 do 10 kW jest korzystny przelicznik za 1 kWh sprzedanej zielonej energii do sieci energetycznych. Takie stawki promujące aktywną sprzedaż energii z wiatru do sieci energetycznych są proponowane w nowej ustawie o OZE jednak wiedza o nich oraz o poszczególnych zapisach w ustawie jest wśród społeczności wiejskiej nadal bardzo ograniczona, co sprawia, że niezbędne jest stałe informowanie społeczeństwa o korzyściach jakie płyną z rozwijania energetyki wiatrowej.

 

Źródła:
- "Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature" opublikowano w "Journal of Environmental and Occupational Medicine".
- "Wykorzystanie energetyki wiatrowej jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii". Jacek Latocha, Politechnika Częstochowska.
- "Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce" Raport Ernst & Young, PSEW oraz EWEA.

 

Autor:Tomasz Kodłubański

powrót
 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność