Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Rynek usług dla rolnictwa (popyt, podaż i ceny usług)
2006-01-30

Szacunkowa wartość usług w 2005 r. będzie wynosiła ponad 6,7 mld zł. Stopniowo wzrasta popyt na usługi dla rolnictwa na wielu segmentach rynku usług związanych zwłaszcza z produkcją zwierzęcą. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw usług rolniczych w czerwcu 2005 r. wzrosła do 20,8 tys., zaś liczba baz usług mechanizacyjnych zwiększyła się do ...

 

więcej >

Rynek pasz
2006-01-30

W roku gospodarczym 2004/05 wzrost produkcji surowców paszowych wpłynął na znaczny wzrost podaży samych pasz. Wyraźna przewaga podaży wpłynęła na obniżkę cen pasz w końcu 2004 r. i tendencja ta, jak wskazują dane tabeli 6 utrzymała się w trzech kwartałach 2005 r. Produkcja pasz treściwych w 2005 r. szacowana jest na

 

więcej >

Rynek nośników energii
2006-01-30

Na rynku opałowym we wrześniu 2005 r. wystąpiły zwiększone zakupy węgla kamiennego i koksu opałowego. Jednak w strukturze zużycia nośników energii udział węgla oraz koksu opałowego na cele grzewcze stopniowo zmniejsza się. W strukturze zużytej energii coraz bardziej dominują paliwa ciekłe ropopochodne i w części gazowe więcej >

Rynek maszyn rolniczych
2006-01-30

Na rynku maszyn rolniczych z powodu szoku cenowego jaki nastąpił w 2004 r. kiedy ceny na środki mechanizacji od 1 maja do końca grudnia 2004 r. wzrosły o 41,2%. Radykalnie nastąpił spadek popytu na zbyt drogie maszyny rolnicze. Nastąpił spadek zakupu ciągników rolniczych niemal o połowę. Jednak zmienia się stopniowo struktura nabywanych ciągników. Wraz ze spadkiem ilościowym
więcej >

Rynek nawozów mineralnych i środków ochrony roślin
2006-01-30

We wrześniu na rynku nawozów mineralnych jak wynika w tab. 1 nastąpiły dalsze obniżki cen, średnio na całym rynku o – 0,5%. Obniżki cen objęły większość nawozów poza wyjątkami podwyżek o 0,5% na polifoskę i 0,2% na fosforan amonu. Na szczególne odnotowanie dużej obniżki cen o - 6,0% zasługują nawozy wapniowe, które w ostatnich latach wzrosły dość istotnie. W okresie 9 miesięcy 2005 r. dynamika wzrostu cen stopniowo uległa słabnięciu do poziomu 1,9% podczas gdy

więcej >

Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa
2006-01-30

W portalu rolnictwa polskiego w Platformie Internetowej będą prezentował najświeższe informacje ze źródeł wiarygodnych głównie GUS lub potwierdzonych i opracowanych w cyklicznych odcinkach czasu: miesiąca, następnie od początku danego roku oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy.
więcej >

 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność