Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

W portalu rolnictwa polskiego w Platformie Internetowej będą prezentował najświeższe informacje ze źródeł wiarygodnych głównie GUS lub potwierdzonych i opracowanych w cyklicznych odcinkach czasu: miesiąca, następnie od początku danego roku oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Większość danych źródłowych o rynkach środków produkcji będzie prezentowana co miesiąc, natomiast rynek pasz będzie publikowany co kwartał a rynek nasion dwa razy w roku na początku marca i września. Wszystkie środki produkcji i usług dla rolnictwa będą prezentowane w cenach bieżących w złotych oraz dodatkowo zmierzone w relacji do najbardziej powszechnych produktów rolnych wyrażonych w cenie pszenicy jako przedstawiciela produkcji roślinnej oraz w cenie żywca wieprzowego jako przedstawiciela produkcji zwierzęcej a relacje cen urządzeń do produkcji mlecznej będą wyrażone w cenie hektolitra mleka.

Badanie relacji cen pozwala na bieżącą analizę zmiany koniunktury w rolnictwie prezentowana w skomulowanym wskaźniku „nożyc cen” rozumianych jako stosunek cen produktów rolnych do cen środków produkcji i usług dla rolnictwa. Skumulowany wskaźnik nożyc cen w ciągu 3 kwartałów 2005 r. wyniósł 96 punktów, a więc był niekorzystny, wobec 100,6 punktów w analogicznym okresie 2004 r. W najbliższym czasie należy oczekiwać niewielkiej poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Złożą się na to stopniowe podwyżki cen skupu produktów rolnych przy gasnących wzrostach cen na większość środków do produkcji rolnej i usług

Spontaniczne wydarzenia na rynku środków produkcji i usług oraz podsumowania po zakończeniu danego roku gospodarczego i kalendarzowego również zostaną wzbogacone specjalistycznym komentarzem i syntetyczną oceną.

We wrześniu 2005 r. ogólnie biorąc na rynku środków produkcji i usług nastąpiła nieznaczna poprawa koniunktury w rolnictwie. Polepszenie koniunktury nastąpiło w wyniku systematycznego wzrostu cen skupu na podstawowe produkty rolne – roślinne i pochodzenia zwierzęcego przy stopniowych obniżkach cen detalicznych na wybrane grupy środków produkcji i usług dla rolnictwa. Do środków produkcji dla rolnictwa, które najbardziej przyczyniają się do poprawy koniunktury należą przede wszystkim materiały budowlane, środki ochrony roślin, pasze treściwe i koncentraty białkowe dla zwierząt. Poprawa koniunktury jest widoczna przy analizie danych zamieszczonych w tabelach od 1 do 7, szczególnie w okresie dłuższym.
powrót
 
Poprawa efektywności kwitnieni ... Nowe usługi oparte na danych z ... Nowa usługa już od stycznia ...
Ponad ¾ naszej flory to rośliny owadopylne. Z badań nad wpływem tych owadów na gospodarkę rolną wynika, iż wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom ...

Efektem wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, jest nie tylko zanieczyszczenie tym atmosfery, ale również wzrost temperatury na Ziemi. Glo ...

...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność