Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

    Na rynku opałowym we wrześniu 2005 r. wystąpiły zwiększone zakupy węgla kamiennego i koksu opałowego. Jednak w strukturze zużycia nośników energii udział węgla oraz koksu opałowego na cele grzewcze stopniowo zmniejsza się. W strukturze zużytej energii coraz bardziej dominują paliwa ciekłe ropopochodne i w części gazowe. We wrześniu br. jak wynika z danych tab. 5 węgiel kamienny podrożał o 1,1% przy obniżce koksu opałowego o - 3,8%. Najbardziej drożejącym nośnikiem energii jest olej opałowy, który we wrześniu podrożał o 4,8% a od początku roku aż o 40%. Benzyna we wrześniu podrożała o 3,5%, a od początku roku o 18,8%. Łagodniej drożał olej napędowy do ciągników we wrześniu o 2,9% a od początku roku o 13,5%. Średni wzrost paliw od początku roku wynosił 6,9%, a w okresie 12 miesięcy 9,3%. W coraz większym stopniu poziom cen nośników energii ropopochodnych jest uzależniona od cen i koniunktury na rynkach międzynarodowych.

 

Tab. 5. Ceny środków energii i relacje do cen podstawowych produktów rolnych
Rodzaj środka Jedn. miary Ceny w zł Dynamika cen % Relacje nośników do:
IX 2004 XII 2004 IX 2005 IX 2005 VIII 2005 IX 2005 XII 2004 IX 2005 IX 2004 pszenicy kg żyw. wiep. kg
Węgiel kamienny t 473,73 479,47 484,75 101,1 101,1 102,3 136,05 117,37
Koks opałowy t 990,47 1044,61 887,01 96,8 84,9 89,6 248,95 214,77
Benzyna „Euro Super” 95 1 l 3,83 3,72 4,42 103,5 118,8 115,4 1,24 1,07
Olej napędowy 1 l 3,31 3,49 3,96 102,9 113,5 119,6 1,11 0,96
Olej opałowy, Ekoterm Plus 1 l 2,00 1,88 2,64 104,8 140,4 132,0 0,74 0,64
Gaz propan‑butan „LPG” 1 l 1,82 1,98 1,86 102,8 93,9 102,2 0,52 0,45
Olej silnikowy „Sektrol” 20 W/40 1 l 10,70 10,52 11,21 100,2 106,6 104,8 3,15 2,71
Olej silnikowy „Elf” SJ SAE 15W/40 1 l 20,63 20,81 20,91 100,1 100,5 101,4 5,87 5,06
Smar stały (do łożysk) 0,9 kg 10,03 10,22 10,58 100,4 103,5 105,5 2,97 2,56
Płyn do chłodnic „Petrygo” 1 l 7,98 9,03 9,96 100,7 110,3 124,8 2,80 2,41
Energia elektryczna 10 kWh 4,00 4,10 4,20 100,0 102,4 105,0 1,18 1,02
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.powrót
 
Poprawa efektywności kwitnieni ... Nowe usługi oparte na danych z ... Nowa usługa już od stycznia ...
Ponad ¾ naszej flory to rośliny owadopylne. Z badań nad wpływem tych owadów na gospodarkę rolną wynika, iż wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom ...

Efektem wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, jest nie tylko zanieczyszczenie tym atmosfery, ale również wzrost temperatury na Ziemi. Glo ...

...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność