Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home
W roku gospodarczym 2004/05 wzrost produkcji surowców paszowych wpłynął na znaczny wzrost podaży samych pasz. Wyraźna przewaga podaży wpłynęła na obniżkę cen pasz w końcu 2004 r. i tendencja ta, jak wskazują dane tabeli 6 utrzymała się w trzech kwartałach 2005 r. Produkcja pasz treściwych w 2005 r. szacowana jest na znacznie niższym poziomie nawet ponad 10% niż w ubiegłym roku i wyniesie około 18,6 mln ton jednostek zbożowych. Podobnie niższa będzie produkcja pasz zbożowych i wyniesie około 17,7 mln ton. Spadek produkcji pasz zbożowych jest pochodną niższych zbiorów zbóż. Natomiast nieznacznie wyższa będzie produkcja komponentów i surowców wysokobiałkowych.
    Sytuacja na przełomie 2005/06 r. będzie stabilna pomimo spadku produkcji pasz, to jednak istniejące z przeszłości zapasy paszowe wpływają na stabilizację paszową a jak pokazują dane tabeli 6, średnia cena na większość pasz treściwych i koncentratów uległa obniżeniu pomiędzy styczniem i wrześniem 2005 r. do 93,9%. W przyszłym sezonie 2005/06 krajowe zużycie pasz treściwych wzrośnie nawet do niemal 10%. Będzie to spowodowane wzrostem pogłowia i produkcji trzody chlewnej, jak również przewidywanego wzrostu drobiu. W przybliżonym stopniu zwiększy się zużycie pasz zbożowych, jak też surowców wysokobiałkowych.
W 2005 r. po okresowym spadku ponownie powróci tendencja wzrostowa w produkcji pasz przemysłowych. Szacuje się, że produkcja mieszanek średniobiałkowych wyniesie około 4950 tys. ton i będzie wyższa o około 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Stopniowo wzrasta produkcja dodatków uszlachetniających do pasz, a głównie koncentratów energetycznych, mieszanek mineralnych i dodatków do pasz typu Premix. Utrzymuje się dobra kondycja ekonomiczna przemysłu paszowego. Jest to konsekwencja dobrej koniunktury na rynku drobiu, wieprzowiny oraz coraz większego uprzemysłowienia ich produkcji. W związku ze wzrostem popytu na pasze przemysłowe, zwiększy się zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, których łączny import może wynieść około 2 mln ton w tym głównie śruty sojowej.
Sytuacja na krajowym rynku pasz jest w dużym stanie równowagi, w efekcie ceny zbóż paszowych nadal pozostają na niskim poziomie. Podobnie kształtuje się sytuacja na krajowym rynku surowców wysokobiałkowych. Niskie ceny transakcyjne w imporcie, umacniający się złoty w relacji do euro i dolara, skutkuje utrzymaniem się na niskim poziomie cen śruty sojowej i słonecznikowej. Podobnie na niskim poziomie kształtuje się cena śruty rzepakowej. Spadające ceny na surowce powodują, że ceny mieszanek i koncentratów wysokobiałkowych są również znacznie niższe. Rynek pasz treściwych wykazuje pomyślne tendencje dla hodowli i rolnictwa.powrót
 
Poprawa efektywności kwitnieni ... Nowe usługi oparte na danych z ... Nowa usługa już od stycznia ...
Ponad ¾ naszej flory to rośliny owadopylne. Z badań nad wpływem tych owadów na gospodarkę rolną wynika, iż wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom ...

Efektem wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, jest nie tylko zanieczyszczenie tym atmosfery, ale również wzrost temperatury na Ziemi. Glo ...

...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność