Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.
 
 
Pracownicy zatrudnieni w procesie technologicznym przetwórstwa mleka i jego pochodnych powinni używać odzieży roboczej, w szczególności nakrycia głowy szczelnie okrywającego włosy. Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanymi surowcami i produktami.
Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i laboratoryjnych oraz na rampach wyładowczych powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji żrących, łatwo zmywalne i ograniczające poślizg, ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych. Kratki ściekowe powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję i wytrzymałe na obciążenia spowodowane przez środki transportu. Drzwi prowadzące na zewnątrz z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych powinny być wyposażone w urządzenia samozamykające. Rolety iżaluzje powinny otwierać sięz obu stron i być wyposażone w przeciążeniowy mechanizm bezpieczeństwa. Powierzchnia ścian w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i laboratoryjnych powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na działanie kwasu mlekowego orazśrodków dezynfekcyjnych. Na ścianach i futrynach drzwi do pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynowych, w których używane są wózki ręczne lub wózki z napędem elektrycznym, powinny być zainstalowane urządzenia odbojowe. Okna, których konstrukcja umożliwia ich otwieranie, powinny być zabezpieczone siatką uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.
Zawory wodne w umywalniach znajdujących sięw pomieszczeniach produkcyjnych powinny być uruchamiane bez użycia rąk. W umywalniach powinny znajdować sięśrodki do mycia i dezynfekcji rąk oraz urządzenia do ich suszenia.
Przemieszczanie preparatów chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń technicznych powinno odbywać sięz zachowaniem szczególnej ostrożności. Roztwory z preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń technicznych powinny przygotowywać osoby upoważnione do tego przez pracodawcę.
W pomieszczeniu laboratoryjnym jedno z wyjść powinno prowadzić bezpośrednio na zewnątrz budynku lub na korytarz ewakuacyjny. Pomieszczenie laboratoryjne powinno być wyposażone w:
- oznakowane naczynia - z pokrywami, odporne na działanie substancji i preparatów chemicznych,
- wentylację ogólną zapewniającą co najmniej 6-krotną wymianę powietrza na godzinę iw razie potrzeby wentylację miejscową (digestorium),
- instalację kanalizacyjną połączoną ze zbiornikiem wstępnej neutralizacji ścieków, uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń chemicznych bezpośrednio do oczyszczalni ścieków lub gruntu,
- środki neutralizujące oparzenia,
- automatyczne urządzenia do odmierzania preparatów chemicznych.
Preparaty toksyczne stosowane do badań laboratoryjnych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych.
        W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i laboratoryjnych, w których może nastąpić stłuczenie szkła, powinny znajdować się pojemniki na stłuczkę szklaną oraz sprzęt do jej bezpiecznego usuwania. Na terenie punktów odbioru mleka oraz zakładów przetwórstwa mleka i jego pochodnych należy wydzielić i oznakować miejsca przeznaczone do gromadzenia stłuczki szklanej.
        Pomieszczenia, w których magazynowane są kwasy, ługi i ich roztwory oraz inne preparaty chemiczne, powinny być oznakowane. W pomieszczeniach tych należy zainstalować wentylację mechaniczną zapewniającą co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.powrót
 
Poprawa efektywności kwitnieni ... Nowe usługi oparte na danych z ... Nowa usługa już od stycznia ...
Ponad ¾ naszej flory to rośliny owadopylne. Z badań nad wpływem tych owadów na gospodarkę rolną wynika, iż wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom ...

Efektem wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, jest nie tylko zanieczyszczenie tym atmosfery, ale również wzrost temperatury na Ziemi. Glo ...

...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność