Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

UMOWA Z NASTĘPCĄ
2009-04-14

Umowa z następcą jest swoistą formą zmiany generacji w rolnictwie, dokładnie uregulowana w art. 84 i nast. Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

więcej >

UMOWA Z NASTĘPCĄ
2009-04-14

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
2008-11-05

Rozgraniczenia z urzędu lub na wniosek strony dokonuje wójt (burmistrz, prezydent) w postępowaniu administracyjnym.

 

więcej >

ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO NIE WYMAGAJĄCEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
2008-11-05

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA
2008-11-05

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ
2008-11-05

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

PRAWO BUDOWLANE
2008-11-05

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

- obiektów gospodarczych zwiazanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 

  więcej >

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI
2008-11-04

Przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość bez względu na osobę właściciela i rodzaj nieruchomości. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. więcej >

PEŁNOMOCNICTWO
2008-11-04

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu to znaczy do dokonywania takich czynności, które są zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki. więcej >

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
2008-11-04

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku lub na wniosek prokuratora. więcej >

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ
2008-11-03

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WNIOSEK O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
2008-10-30

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
2008-10-30

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WNIOSEK O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ
2008-10-30

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WNIOSEK O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
2008-10-30

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WNIOSEK O USTANOWIENIE DROGI KONIECZNEJ
2008-10-30

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE
2008-10-30

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WZÓR E OŚWIADCZENIE NABYWCY NIESPEŁNIAJĄCEGO WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 i 6 USTAWY O
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WZÓR D OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I DZIERŻAWIONYCH PRZEZ ROLNI
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WZÓR C OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEG
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WZÓR B OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAKTYCZYNYCH KWALIFIKACJI ROLNICZYCH
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WZÓR A OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

BEZWARUNKOWA UMOWA DOŻYWOCIA
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

BEZWARUNKOWA UMOWA ZAMIANY WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

UMOWA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ (PODZIAŁ QOAD USUM)
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

UMOWNE ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

UMOWA DAROWIZNY GOSPODARSTWA ROLNEGO SPOWODOWANA ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

BEZWARUNKOWA UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ W CELU WYKONANIA UMOWY Z NASTĘPCĄ
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
2008-10-29

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

UMOWA DOŻYWOCIA
2008-01-11

Umowa dożywocia jest unormowana w art. 908 k.c. Zgodnie z tym przepisem jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i ....

więcej >

WZÓR UMOWY KONTRAKCJI
2005-09-28

Tylko po zalogowaniu - zaloguj się, a będziesz mógł pobrać dokument.

więcej >

 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność