Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Zawiadomienie o zbyciu lub zastawie na udziałach
2009-05-15

Przedstawiam egzemplarz umowy zbycia (zastawu) przez Annę Leonarczyk dwóch udziałów po 1000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Wydawnictwo Biblijne sp. z o.o.”, z prośbą o dokonanie stosownego wpisu w księdze udziałów.

 

więcej >

Wniosek o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
2009-05-15

Niniejszym, na zasadzie art. 236 § 1 kodeksu spółek handlowych - wnoszę o wydanie przez tutejszy Sąd postanowienia o upoważnieniu wspólników: Marii Depta i Jerzego Bąka do zwołania  nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników „Centrum Doskonalenia Kadr” spółki z o.o. w Krakowie.

 

więcej >

Umowa zbycia udziałów w sp. z o.o.
2009-05-15

UMOWA

 

zawarta dnia 27 kwietnia 2004 r. w Olsztynie między Anną Leonarczyk, zamieszkałą w Olsztynie przy ul. Zielonej 17/2, z jednej strony, a Zbigniewem Raczykiem, zamieszkałym w Jarocinie przy ul. Wrzesińskiej 4, z drugiej strony, o następującej treści:

 

więcej >

Umowa zastawu na udziałach
2009-05-15

UMOWA

 

zawarta dnia 27 kwietnia 2004 r. w Olsztynie między Anną Leonarczyk, zamieszkałą w Olsztynie przy ul. Zielonej 17/2, z jednej strony, a Zbigniewem Raczykiem, zamieszkałym w Jarocinie przy ul. Wrzesińskiej 4, z drugiej strony, o następującej treści:

 

więcej >

Uchwała o zatwierdzeniusprawozdania zarządu-wzór
2009-05-15

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007 i uwzględnieniu uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., uchwala, co następuje:

 

więcej >

Uchwała o udzieleniu absolutorium zarządowi
2009-05-15

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie umowy spółki oraz w oparciu o art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę uchwałę Rady Nadzorczej Nr 5/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., uchwala, co następuje:

 

więcej >

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU-wzór
2009-05-15

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Zarząd TRANS-KORDIA sp. z o.o. w Krakowie jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Umowy Spółki, a także Regulaminu Działalności Zarządu.

 

więcej >

Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników
2009-05-15

Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. pod firmą: „Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego Agrobud sp. z o.o.” z siedzibą w Koszalinie, odbytego w dniu 27 maja 2003 r. w siedzibie spółki w obecności wspólników: Jerzego Kaczorowskiego, Magdaleny Łapińskiej i Jana Sikorskiego.

 

więcej >

Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
2009-05-15

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące czwartego roku (18 czerwca 2004 r.) przed Ewą Chojnowską, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Będzińskiej 10, stawili się udziałowcy spółki pod firmą: „Krak-Art. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 803, w celu odbycia zgromadzenia, z którego notariusz sporządziła niniejszy

 

więcej >

Protokół uchwały o odwołaniu członka Zarządu-wzór
2009-05-15

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

 

„INT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

z dnia 3 stycznia 2001 r.

 

więcej >

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O POKRYCIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
2009-05-15

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości ................. zł zostały przez wszystkich wspólników spółki w całości wniesione, a mianowicie:

 

więcej >

Zaproszenie na zgromadzenie wspólników
2009-05-15

Zarząd spółki pod firmą: „Fabryka Elementów Betonowych sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie, na mocy swej uchwały z dnia dzisiejszego, zwołuje Zgromadzenie Wspólników spółki na dzień 15 czerwca 2004 r. o godz. 16.00 w biurze firmy w Krakowie przy ul. Dojazd 10, z porządkiem dziennym:

 

więcej >

WZORY PODPISÓW
2009-05-15

WZORY PODPISÓW

 

członków zarządu spółki działającej pod firmą „STARBUD Spółka z o.o.” z siedzibą w .................

 

więcej >

Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2009-05-15

Lista wspólników spółki pod firmą: „Zakłady Wytwórcze Sprzętu Badawczego sp. z o.o.”

 

więcej >

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-15

§ 1

 

Stawający, zwany dalej „Wspólnikiem”, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

 

więcej >

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-15

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

 

więcej >

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-15

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową.  Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana jedynie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
więcej >

 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność