Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480
Odmiany kiszonkowe kukurydzy

Odmiany kiszonkowe kukurydzy

Podstawowym czynnikiem determinującym zdrowie przeżuwaczy i zapewnienie optymalnych warunków produkcyjnych w ich hodowli jest stosowanie wysokiej jakości pasz. Priorytetem jest maksymalizacja udziału kiszonek o dobrych parametrach jakościowych w dziennej dawce...
Gdzie zbadać opryskiwacz polowy?

Gdzie zbadać opryskiwacz polowy?

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod...
Jakie wsparcie dla rolników stosujących pasze non-GMO

Jakie wsparcie dla rolników stosujących pasze non-GMO

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o przyznanie dopłat dla rolników stosujących w żywieniu zwierząt pasze bez udziału GMO, MRiRW w pismie z dnia 22 stycznia 2021 r. informuje, że propozycje wsparcia...