Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480
Projekt ustawy mogącej zablokować inwestycje na wsi

Projekt ustawy mogącej zablokować inwestycje na wsi

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdzisława Pupy o zmianę zaproponowanego art. 86g projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...