Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480
Trudne negocjacje nowej WPR

Trudne negocjacje nowej WPR

Minister Grzegorz Puda uczestniczył w dniach 26-27 maja br. w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Najważniejszym celem spotkania było wypracowanie kompromisowych ustaleń w zakresie reformy WPR po 2022 r. Równolegle z posiedzeniem Rady odbywały się...
Nowy standard w hodowli rzepaku

Nowy standard w hodowli rzepaku

W ciągu ostatnich trzech dekad światowa produkcja rzepaku zwiększyła się czterokrotnie. Jest to efekt rosnącego zapotrzebowania na oleje roślinne. To z kolei spowodowane jest wzrostem demograficznym i zmianami w nawykach żywieniowych, a także szerszym zastosowaniem...
Certyfikacja fitosanitarna eksportu w roku 2020

Certyfikacja fitosanitarna eksportu w roku 2020

Obsługa fitosanitarna towarów pochodzenia roślinnego, eksportowanych poza Unię Europejską, od zawsze stanowi priorytetowe zadanie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). W 2020 roku w jednostkach organizacyjnych PIORiN wydano 47 224 świadectw...