Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Rolnicy i  spółdzielnie  rolnicze wyrażają  radość  z publikacji nowej  strategii przystosowania się do  zmiany  klimatu. Pięć  elementów opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską komunikatu przykuło naszą uwagę.

Popieramy  cel  strategii  jakim  jest  utworzenie  mechanizmu  certyfikacji  usuwania  emisji dwutlenku  węgla,  co  przyśpieszy  rozwój  inicjatywy  dotyczącej  uprawy  sprzyjającej pochłanianiu  dwutlenku  węgla  przez  glebę,  która  została  zaproponowana  w  ramach Europejskiego  Zielonego  Ładu.  Copa  i  Cogeca  uważają,  że  stworzenie  rynku  dwutlenku węgla  opartego  na  rynkowym  systemie  kredytów  węglowych  jest  długoterminowym, wykonalnym  rozwiązaniem,  które  może  zapewnić  zrównoważoność  środowiskową  i gospodarczą.

Jednym z kluczowych filarów dostosowywania się do skutków zmiany klimatu w rolnictwie jest  poprawa  odporności  upraw.  Nowe techniki  hodowli  udostępniają tu  szeroki  wachlarz rozwiązań.  Copa  i  Cogeca  popierają  cel  strategii  dotyczący  stworzenia  otoczenia legislacyjnego dla materiału siewnego i rozmnożeniowego roślin.

Skutkiem  zmiany  klimatu  jest  niedobór  wody,  występujący  w  coraz  większej  liczbie regionów UE. Jest on źródłem coraz poważniejszych wyzwań, przed jakimi stają producenci żywności.  Technologie  rolnictwa  precyzyjnego  mają  kluczowe  znaczenie  dla  lepszego, skrojonego  na  miarę  wykorzystania  zasobów  wodnych  w  produkcji  żywności.  Wspólna polityka  rolna i inne  środki polityczne, odpowiedni  zestaw narzędzi i  stworzenie otoczenia finansowego  wspierającego  rolnictwo  precyzyjne  mogą  ułatwić  przejście  na  bardziej zrównoważone systemy produkcji.

Nie  tylko  rolnictwo,  lecz  również  leśnictwo  jest  ważnym  źródłem  rozwiązań  opartych  na zasobach  przyrody –  dostosowywanie  się  do  skutków  zmiany  klimatu  musi  być  spójne  ze środkami  obowiązującymi  w  sektorze  lasów i  powinno  zostać  odzwierciedlone  w przyszłej strategii leśnej UE.

Potrzebujemy  szybkich  rozwiązań w zakresie dostosowywania  się w sektorach opartych na przyrodzie,  które  muszą  opierać  się  na  solidnych  podstawach  naukowych  i  innowacjach, finansowanych  w  ramach  programu  Horyzont  Europa.  Copa  i  Cogeca  są  szczególnie zadowolone z położenia nacisku w strategii na współpracę międzynarodową z nawiązaniem do  zobowiązań  z  porozumienia  paryskiego  na  rzecz  powstrzymania  globalnego  ocieplenia bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Źródło:Copa-Cogeca