Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik 9 czerwca br. Uczestniczył w Nieformalnej Wideokonferencji Ministrów UE ds. Rybołówstwa. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat dwustronnych konsultacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 r. oraz w przypadku stad głębinowych na lata 2021 i 2022.

Zgodnie z uzgodnioną 24 grudnia 2020 r. Umową o handlu i współpracy miedzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (TCA), obie strony mają odbywać coroczne konsultacje. Ich celem jest uzgodnienie uprawnień do połowów dla wspólnych stad na następny rok. 2 czerwca br. UE i Wielka Brytania zakończyły negocjacje w sprawie porozumienia określającego kwoty połowowe dla wspólnie zarządzanych zasobów do końca 2021 r. Porozumienie to zamyka pierwsze w historii coroczne konsultacje w sprawie uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią na podstawie TCA.

Wiceminister Bartosik pogratulował Komisji Europejskiej wytrwałości na rzecz wypracowania końcowego porozumienia z Wielką Brytanią, dzięki któremu unijna flota rybacka ma możliwość kontynuacji połowów na wodach Wielkiej Brytanii.

– Pomyślne zakończenie negocjacji będzie silną podstawą do kontynuacji współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią w dziedzinie rybołówstwa – podkreślił Ryszard Bartosik.

Polski wiceminister wyraził tez nadzieję, że w kwestiach wymagających dalszych rozstrzygnięć pomocny okaże się, mający rozpocząć swoją działalność, wyspecjalizowany Komitet ds. Rybołówstwa.  Ryszard Bartosik podkreślił, że szczególnie ważne z punktu widzenia Polski jest ustalenie szczegółów elastycznego mechanizmu wymiany kwot połowowych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem, a państwami członkowskimi UE.

Źródło:MRiRW