Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości koncentratów spożywczych (majonezów, musztard i sosów). Objęto nią 111 podmiotów (35 producentów i 76 sklepów).

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 175 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 269 partiach, z czego 23 zakwestionowano (8,6%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezgodnej z deklaracją zawartości żółtka jaja kurzego, soli i cukru.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 358 partii, z czego w 79 stwierdzono nieprawidłowości (22,1%). Dotyczyły one m.in.:

  • Podania w nazwie musztardy określenia „miodowa” oraz zastosowania grafiki przedstawiającej plastry miodu, podczas gdy do jej wytworzenia użyto miodu sztucznego lub zastosowania określenia „piwna” przy braku stosowania piwa w procesie produkcji.
  • Wskazania w nazwie musztardy określenia „staropolska” (sugerującego zastosowanie tradycyjnych receptur i metod produkcji) przy jednoczesnym użyciu do produkcji dodatków do żywności.
  • Braku wskazania procentowej zawartości żółtka jaja kurzego w majonezie (jako składnika zazwyczaj kojarzonego z nazwą „majonez” lub umieszczonego w grafice).
  • Bezprawnego stosowania deklaracji odnoszącej się do braku GMO.
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości, warunkach przechowywania i wartości odżywczej.

Źródło:IJHARS