Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Z udziałem sekretarz stanu Anny Gembickiej oraz podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego odbyła się w Oddziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie cykliczna impreza „Miodowe Lato”.

Jest to święto pszczelarzy, pszczelarstwa i miodu, a w tym roku połączone z obchodami Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza.

Wiceministrowie w swoich wystąpieniach podkreślali, że Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato to głównie: promocja miodów i produktów pasiecznych, propagowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach pasiecznych oraz uświadomienie ogromnej roli owadów zapylających w przyrodzie i ich znaczeniu w produkcji żywności, to również popularyzacja spożywania miodu i produktów pasiecznych z zastosowaniem ich w codziennej diecie.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.

Prezentacja pszczelich produktów

Podobnie jak w poprzednich latach w imprezie uczestniczyli pszczelarze z Kujaw i Pomorza, z Krainy i Mazur, Wielkopolski i Mazowsza. Bartnicy przywieźli szeroką gamę produktów pszczelich takich jak: miody gatunkowe, mleczko, pyłki, pierzgę, wyroby z pszczelego wosku. Spośród bogatej oferty wybrać te, które najbardziej smakują, czy są najbardziej potrzebne.

Wydarzenia towarzyszące

Imprezie towarzyszyła konferencja pt. „Dużo zdrowego miodu od pszczelego rodu” – innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach pasiecznych”.Ponadto zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe pod hasłem „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”. Natomiast członkinie Kół Gospodyń Wiejskich prezentowały nasze dziedzictwo kulturowe i kulinarne i zapoznały z tradycjami regionu.

Odbyły się również konkursy„Najlepsza ekspozycja targowa” – aby docenić trud wystawców prezentujących unikatowe stoiska dla zwiedzających

„Miód sezonu” – motywujący pszczelarzy do pozyskiwania różnorodnych miodów odmianowych.

„Ocalmy od zapomnienia – z tradycją za pan brat” – konkurs dla KGW na najbardziej tradycyjne stoisko.

W wydarzeniu Miodowe Lato i Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Zarzeczewie łącznie wzięło udział  60 wystawców i 3 tys. odwiedzających.

Źródło:MRiRW