Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych utrwalonych termicznie (konserw warzywnych, sałatek warzywnych, warzyw kiszonych i marynowanych) oraz mrożonek warzywnych (zup, warzyw na patelnię, dań gotowych i mieszanek warzyw). Objęto nią 98 podmiotów (49 producentów i 49 sklepów).

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 188 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 188 partiach, z czego 20 zakwestionowano (10,6%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej zawartości składników i masy netto produktu po odsączeniu w stosunku do deklarowanej na opakowaniu, obecności kwasu sorbowego w produktach, w oznakowaniu których umieszczono informację „bez konserwantów”, zawyżonej zawartości cukru w stosunku do deklaracji.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 253 partii, z czego w 45 stwierdzono nieprawidłowości (17,8%). Dotyczyły one m.in.:

  • Braku informacji o zastosowanej obróbce termicznej (tj. „produkt pasteryzowany”).
  • Braku wskazania procentowej zawartości składników podkreślonych w nazwie produktu albo słownie lub graficznie w oznakowaniu.
  • Braku obowiązkowych informacji wymaganych na opakowaniach produktów głęboko mrożonych (tj. sformułowania „nie zamrażać powtórnie” oraz temperatury i okresu przechowywania).
  • Błędnego wskazania danych podmiotu odpowiedzialnego za informację o żywności.

Źródło:IJHARS