Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Trwa Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wziął dziś udział w panelu Europa Karpat poświęconym Zielonemu Ładowi.

Zrównoważone rolnictwo

– Jakość produkcji jest większą wartością niż jej wielkość – podkreślił minister Puda.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że propozycje Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa wskazują na zasadniczy kierunek zmian w rolnictwie europejskim. Zaznaczył jednocześnie, że potrzebne są duże gospodarstwa rolne, ale niezbędne jest właśnie wsparcie małych i średnich gospodarstw rodzinnych, które bardzo dobrze radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, co udowodniły w czasie pandemii.

Rekordowe środki na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Minister Grzegorz Puda podkreślił przy tym, że na rolnictwo przeznaczone zostały rekordowe środki – łącznie 34,5 mld euro w ramach WPR i KPO.

– Środki z WPR powinny trafiać przede wszystkim do rolników, aby mogli oni produkować dobrą, zdrową, ekologiczną żywność – zaznaczył minister.

Według niego tak to będzie realizowany, gdyż na inwestycje związane z budową żłobków, przedszkoli, przywracaniem połączeń kolejowych i drogowych oraz infrastrukturą techniczną środki będą pochodziły z polityki spójności.

– W naszej sytuacji niezbędna jest odbudowa lokalnego, polskiego przetwórstwa zlikwidowanego w latach 90. tych – stwierdził minister.

– Musimy mocno naciskać, aby jak najszybciej mogły rozwijać się krótkie łańcuchy dostaw – dodał szef resortu rolnictwa.

Rolnictwo na terenach górskich

Minister Puda zwrócił również uwagę, na rozdrobnienie gospodarstw leżących na terenach górskich i podgórskich, czyli właśnie na obszarze Europy Karpat. Dlatego te gospodarstwa powinny być dodatkowo wspierane.

– Chcemy przywrócić, chociażby w części prace dotyczące tzw. ustawy górskiej – zapowiedział minister Puda.

Ekoschematy

Szef resortu rolnictwa podkreślił również rolę ekoschematów, jako systemu zachęt dla rolników.

– Nie chcemy niczego zakazywać, ale zachęcać i dlatego chcemy, aby system ekoschematów, był jak najbardziej powszechny – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Źródło:MRiRW