Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej pizzy oraz dań gotowych (w tym głównie dań makaronowych w sosach). Dodatkowo sprawdzono jakość użytych składników mlecznych. Kontrolą objęto 61 punktów gastronomicznych.

Dania gotowe
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 6 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 216 partii, z czego w 131 stwierdzono nieprawidłowości (60,6%). Dotyczyły one głównie:

  • Podmiany asortymentowej, np. ser zastępowano wyrobem seropodobnym lub mieszanką sera z wyrobem seropodobnym, a sery z „Chronioną Nazwą Pochodzenia” (feta, parmezan, oscypek, gorgonzola) zastępowano innymi rodzajami serów.
  • Niepodania w miejscu bezpośrednio dostępnym konsumentowi szczegółowego wykazu składników stosowanych do produkcji wraz z wyróżnieniem alergenów.

Składniki mleczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 12 partii. Ze względu na niewłaściwy wygląd zakwestionowano 1 partię (8,3%).

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 54 partiach. Z uwagi na obecność tłuszczu obcego zakwestionowano 8 partii (14,8%).

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 54 partii, z czego w 3 stwierdzono nieprawidłowości (5,6%). Dotyczyły one użycia nazwy „ser mozzarella” dla wyrobu zawierającego tłuszcz obcy oraz braku podania nazwy opisowej dla produktu „okrawy typu holenderskiego” umożliwiającej poznanie jego rzeczywistego charakteru.

Źródło:IJHARS