Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Regulamin

 

 1. Właścicielem serwisu rolnikpolski.pl jest spółka Anew Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pułkownika Dąbka 9, 30-732 Kraków, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia do Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000310396, NIP 676-007-66-38, REGON 001347705, zwana dalej „Anew”.
 2. Za pośrednictwem serwisu rolnikpolski.pl , Anew może udostępnić użytkownikom serwisu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym codzienny newsletter, alerty informacyjne i forum dyskusyjne.
 3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie rolnikpolski.pl jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne hasło użytkownika.
 4. Anew nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.
 5. Anew zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
 6. Anew zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.
 7. Anew zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z Regulaminem. Każdy użytkownik ma możliwość zgłaszania do Anew komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.
 8. Anew zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.
 9. Informacje, teksty i artykuły zamieszczone w serwisie rolnikpolski.pl chronione są ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Anew.
 10. Użytkownik może korzystać z serwisu bezpłatnie, za wyjątkiem usług wyraźnie oznaczonych na stronach jako wymagające uprzedniego dokonania płatności.
 11. W przypadku zainteresowania wykorzystaniem materiałów zamieszczonych w serwisie rolnikpolski.pl , użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Anew w celu ustalenia warunków korzystania z tych materiałów (udzielenie licencji). Nabycie licencji na przedruk uprawnia użytkownika do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa udzielania sublicencji, udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek inne formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy, chyba że Użytkownik i Anew ustalą inne zasady udzielenia licencji. Nabycie licencji nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
  Opublikowany tekst powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą serwisu: rolnikpolski.pl oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w serwisie.
 12. Opłata licencyjna ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju materiału objętego przedrukiem. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez Anew osobom trzecim. Anew zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.
 14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Anew zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy Anew. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji, zgodnie z Polityką Prywatności opublikowanej na podstronie serwisu rolnikpolski.pl.
 15. Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub Regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika serwisu rolnikpolski.pl .
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 marca 2015 roku.